วิธีการจอง

วิธีการจอง (จอยกรุ๊ป)

1. ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์ที่ท่านต้องการในกล่อง "ค้นหาทัวร์" ระบุสถานที่ท่องเที่ยว , เดือน/ปี ที่ท่านต้องการเดินทาง และงบประมาณต่อคนของท่าน จากนั้นคลิกที่ "ค้นหาทัวร์"

2. เลือกแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านต้องการเดินทางจากนั้นคลิกที่ "จอง" หรือ "จองด่วน" (แชทตรงกับเจ้าหน้าที่ 24 ชั่วโมง)

3. ในรายละเอียดอัตราค่าบริการจะแสดง ประเภทผู้เดินทางท่องเที่ยว , ห้องพัก และราคา ให้ท่านระบุจำนวนผู้เดินทางของท่าน จากนั้นคลิกที่ "บันทึกและไปขั้นตอนต่อไป" (หากท่านต้องการแจ้งความต้องการเพิ่มเติมสามารถกรอกรายละเอียดได้ในกล่อง Extra Request)

4. กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้จองให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกที่ "ตรวจสอบข้อมูล"

5. เว็บไซด์จะแสดงการสรุปข้อมูลการจองของท่าน เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ "ยืนยันการจอง" ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงข้อมูลไว้

6. เมื่อได้รับอีเมล์แล้วทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารเก็บเงิน (Invoice) และช่องทางการชำระเงินให้แก่ท่าน

7. ทำการชำระเงินตามกำหนดการที่เเจ้งในเอกสารเก็บเงิน (Invoice) ถือว่าท่านทำการจองเสร็จสมบูรณ์

8. การจองเสร็จสมบูรณ์ จัดเก็บกระเป๋าเตรียมตัวออกเดินทาง

*** หมายเหตุ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดทางช่องทางจองด่วนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ***

อธิบายขั้นตอน พร้อมภาพประกอบ ตามด้านล่างนี้เลย

ค้นหาแพ็คเก็จทัวร์ที่ท่านต้องการในกล่อง "ค้นหาทัวร์"

- พิมพ์ชื่อเมือง ประเทศ ทวีป หรือ คีย์เวิร์ด ที่ท่านต้องการใดๆก็ได้
- ค้นหาจากสถานที่ ,เดือนปี ,หรืองบประมาณต่อท่าน

เลือกแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านต้องการเดินทาง

- ราคาเริ่มต้นของโปรแกรมทัวร์ ,ประเทศที่ท่านต้องการเดินทาง ,พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
- หมายเลขโปรแกรมทัวร์ จำนวนวันที่ใช้ในการเดินทาง ,ไฮท์ไลท์โปรแกรมทัวร์ที่เดินทาง
- เลือกช่วงเวลาที่เดินทาง เดือน,ปี,ราคาเริ่มต้น
- คลิ๊กดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ที่ท่านสนใจเดินทาง

เลือกช่วงเวลาที่ท่านต้องการจองในปุ่มจอง หรือ กดจองด่วน /แชทตรงกับเจ้าหน้าที่ 24ชม

- จองด่วน เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
- ปุ่มกดเพื่อไปสู่หน้าจอหลักในการจองปรกติ
- หมายเลขโปรแกรมทัวร์ที่ท่านสนใจ
- วัน ,เดือน ,ปี ที่ท่านสนใจเดินทาง
- พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
- อัตราค่าบริการเริ่มต้นต่อท่าน

ระบุข้อมูลและจำนวนผู้เดินทาง

- ภายในกรอบ รายละเอียดอัตราค่าบริการ จะแสดง ประเภทผู้เดินทางท่องเที่ยว , ห้องพัก , ราคา/ท่าน , จำนวนของผู้เดินทาง
- ระบุจำนวนผู้เดินทางของท่าน ตามประเภทผู้เดินทางท่องเที่ยว
- หากต้องการแจ้งความต้องการเพิ่มเติมของท่านสามารถระบุได้ในกล่อง Extra Request
- เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ "บันทึกและไปขั้นตอนต่อไป"

กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้จอง

- กรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้จองให้ถูกต้องและครบถ้วน ชื่อผู้จอง , เบอร์โทร , อีเมล
- เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกที่ "ตรวจสอบข้อมูล"


สรุปข้อมูลการจอง

- เว็บไซด์จะสรุปข้อมูลการจองของท่าน โปรแกรมทัวร์ที่ท่านต้องการเดินทาง , กำหนดการเดินทาง , จำนวนผู้เดินทางและประเภทห้องพัก , คำร้องขอเพิ่มเติมที่ท่านได้กรอกไว้ในกล่อง Extra Request , ราคา (ยังไม่รวมภาษี)
- ตรวจสอบข้อมูลการจองของท่านเพื่อความถูกต้อง
- เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วแล้ว คลิกที่ "ยืนยันการจอง" เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงข้อมูลไว้
- เมื่อได้รับอีเมล์แล้วทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งเอกสารเก็บเงิน (Invoice) และช่องทางการชำระเงินให้แก่ท่าน
- ทำการชำระเงินตามกำหนดการที่เเจ้งในเอกสารเก็บเงิน (Invoice) ถือว่าท่านทำการจองเสร็จสมบูรณ์
- การจองเสร็จสมบูรณ์
- รอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ หรือรอใบยืนยันการจองจากทางเจ้าหน้าที่ทางอีเมล์ที่กรอก