ASCN -221 จีน จางเจียเจี้ย ฉางเต๋อ ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6 วัน 5 คืน

ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567

หากดูไม่ได้กรุณาดาวน์โหลดปุ่มด้านล่าง

คำอธิบาย

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ชมความอลังการสะพานอ่ายจ้าย เช็คอินชมแสงสีเมืองผู้หรงเจิ้น

รายละเอียด

หมายเลขทัวร์ วันที่เดินทาง เดินทางโดย ราคา สถานะ
ASCN -221 04 ส.ค. 2024 ถึง 09 ส.ค. 2024 QINGDAO AIRLINES 12,990 จองทัวร์นี้
ASCN -221 11 ส.ค. 2024 ถึง 16 ส.ค. 2024 QINGDAO AIRLINES 12,990 จองทัวร์นี้
ASCN -221 14 ส.ค. 2024 ถึง 19 ส.ค. 2024 QINGDAO AIRLINES 12,990 จองทัวร์นี้
ASCN -221 16 ส.ค. 2024 ถึง 21 ส.ค. 2024 QINGDAO AIRLINES 12,990 จองทัวร์นี้
ASCN -221 18 ส.ค. 2024 ถึง 23 ส.ค. 2024 QINGDAO AIRLINES 12,990 จองทัวร์นี้
ASCN -221 21 ส.ค. 2024 ถึง 26 ส.ค. 2024 QINGDAO AIRLINES 12,990 จองทัวร์นี้

ทริปแนะนำ

ASCN-157 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท

เม.ย. 2567 - 27 ส.ค. 2567

รอบการเดินทาง 4 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASCN-146 กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือใหญ่ชมแม่น้ำหลีเจียง เขาหลูหยี่ 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

เม.ย. 2567 - 27 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 8 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASCN-176 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์ 6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น 23,990 บาท

ธ.ค. 2567 - 04 ม.ค. 2568

รอบการเดินทาง 9 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASCN-97 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท

เม.ย. 2567 - 31 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 13 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASCN-103 จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท

มี.ค. 2567 - 04 พ.ย. 2567

รอบการเดินทาง 43 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASCN-156 จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท

มี.ค. 2567 - 04 พ.ย. 2567

รอบการเดินทาง 43 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง