ASTP-002 ไทจง-หนานโถว-เถาหยวน-ไทเป 4วัน 3คืน

ก.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567

หากดูไม่ได้กรุณาดาวน์โหลดปุ่มด้านล่าง

คำอธิบาย

🔸 ขอพรเทพกวนอู วัดเหวินหวู่🔸 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 🔸 ขอพรความรัก วัดหลงซาน 🔸 ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง 🔸 ชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว🔸 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ⭐️ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู ,ปลาธานาธิบดี⭐️ พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา

รายละเอียด

หมายเลขทัวร์ วันที่เดินทาง เดินทางโดย ราคา สถานะ
ASTP-002 26 ก.ค. 2024 ถึง 29 ก.ค. 2024 VIETJET AIR 20,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 03 ส.ค. 2024 ถึง 06 ส.ค. 2024 VIETJET AIR 18,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 24 ส.ค. 2024 ถึง 27 ส.ค. 2024 VIETJET AIR 18,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 31 ส.ค. 2024 ถึง 03 ก.ย. 2024 VIETJET AIR 17,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 07 ก.ย. 2024 ถึง 10 ก.ย. 2024 VIETJET AIR 17,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 14 ก.ย. 2024 ถึง 17 ก.ย. 2024 VIETJET AIR 17,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 21 ก.ย. 2024 ถึง 24 ก.ย. 2024 VIETJET AIR 17,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 28 ก.ย. 2024 ถึง 01 ต.ค. 2024 VIETJET AIR 18,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 05 ต.ค. 2024 ถึง 08 ต.ค. 2024 VIETJET AIR 18,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 09 ต.ค. 2024 ถึง 12 ต.ค. 2024 VIETJET AIR 18,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 11 ต.ค. 2024 ถึง 14 ต.ค. 2024 VIETJET AIR 21,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 12 ต.ค. 2024 ถึง 15 ต.ค. 2024 VIETJET AIR 21,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 13 ต.ค. 2024 ถึง 16 ต.ค. 2024 VIETJET AIR 18,990 จองทัวร์นี้
ASTP-002 16 ต.ค. 2024 ถึง 19 ต.ค. 2024 VIETJET AIR 18,990 จองทัวร์นี้

ทริปแนะนำ

ASTP-80 ไปแอ่วกันเต๊อะ บินตรง เชียงใหม่ สัมผัสเสน่ห์..ตะลุย ไต้หวัน Xpark Aquarium 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

ก.ค. 2567 - 14 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 2 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASTP-83 ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป บรูราโน่แห่งไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น 20,990 บาท

ส.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 7 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASTP-76 ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

มิ.ย. 2567 - 22 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 7 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASTP-68 TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

ก.ค. 2567 - 23 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 15 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASTP-85 ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 16,990 บาท

ส.ค. 2567 - 19 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 13 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASTP-79 Sabai Trip ไต้หวัน อาลีซาน สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น Zhengbin Port 5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น 18,800 บาท

มิ.ย. 2567 - 28 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 14 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง