ASCN-220 เชียงราย-คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า 7 วัน 6 คืน รถไฟความเร็วสูง พักดี 4 ดาว

ต.ค. 2567 - 17 ต.ค. 2567

หากดูไม่ได้กรุณาดาวน์โหลดปุ่มด้านล่าง

คำอธิบาย

🌟ไฮไลท์สำคัญ - นั่งรถไฟความเร็วสูง ✅ - สัมผัสหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก ✅ - ชมเมืองโบราณต้าลี่ ✅ -ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า ✅ -ชมช่องแคบเสื้อกระโจน ✅ -ชมทะเลสาบไป๋สุ๋ยเหอะ ✅

รายละเอียด

หมายเลขทัวร์ วันที่เดินทาง เดินทางโดย ราคา สถานะ
ASCN-220 11 ต.ค. 2024 ถึง 17 ต.ค. 2024 รถไฟ 19,988 จองทัวร์นี้

ทริปแนะนำ

ASCN-145 เจิ้งโจว หุบเขาหมื่นเซียน ไท่หังซาน ลั่วหยาง 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

พ.ค. 2567 - 28 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 3 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASCN-97 จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท

เม.ย. 2567 - 31 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 13 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASCN-159 คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น 21,990 บาท

เม.ย. 2567 - 31 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 16 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASCN-210 บินลัดฟ้าตามหา ลาบูบู้ ปักกิ่ง เที่ยว 2 สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO + POP LAND 5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

มิ.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567

รอบการเดินทาง 6 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASCN-158 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท

เม.ย. 2567 - 31 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 12 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASCN-152 อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น 34,999 บาท

มี.ค. 2567 - 31 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 8 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง