ASVN -174 บินตรงเชียงใหม่..เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย (พักซาปา 2 คืน) 4 วัน 3 คืน

เม.ย. 2567 - 23 ต.ค. 2567

หากดูไม่ได้กรุณาดาวน์โหลดปุ่มด้านล่าง

คำอธิบาย

ฮานอย |ซาปา |นั่งรถรางชมเมืองฮวา |กระเช้าชึ้นยอดเขาฟาซีปัน |นั่งรถรางขึ้นยอดเขา |ยอดเขาฟาซีปัน|หมู่บ้านก๊าตก๊าต |MOANA CAFÉ |ซาปาไนท์มาร์เก็ต|ร้านกาแฟรถไฟ |ทะเลสาบคืนดาบ |สะพานแสงอาทิตย์(ถ่ายรูปด้านนอก)|ถนน 36 สาย |โบสถ์ฮานอย |จตุรัสบาดิงห์ | เจดีย์เสาเดียว

รายละเอียด

หมายเลขทัวร์ วันที่เดินทาง เดินทางโดย ราคา สถานะ
ASVN -174 26 ก.ค. 2024 ถึง 29 ก.ค. 2024 Air Asia 17,900 จองทัวร์นี้
ASVN -174 09 ส.ค. 2024 ถึง 12 ส.ค. 2024 Air Asia 17,900 จองทัวร์นี้
ASVN -174 20 ก.ย. 2024 ถึง 23 ก.ย. 2024 Air Asia 16,900 จองทัวร์นี้
ASVN -174 11 ต.ค. 2024 ถึง 14 ต.ค. 2024 Air Asia 17,900 จองทัวร์นี้
ASVN -174 20 ต.ค. 2024 ถึง 23 ต.ค. 2024 Air Asia 16,900 จองทัวร์นี้

ทริปแนะนำ

ASVN-196 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ก.ย. 2567 - 23 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 2 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASVN-194 ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ (ชมนาขั้นบันได) พักดี 4 ดาว 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

ส.ค. 2567 - 08 ก.ย. 2567

รอบการเดินทาง 3 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASVN -172 ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

พ.ค. 2567 - 29 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 7 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASVN -170 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (ล่องเรือลอยกระทงฮอยอัน) 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

พ.ค. 2567 - 08 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 2 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASVN -165 ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

เม.ย. 2567 - 28 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 8 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง
ASVN- 92 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน (ไม่ลงร้านช้อป) 4 วัน 3 คืน BT-DAD86_VZ

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

ต.ค. 2567 - 08 ต.ค. 2567

รอบการเดินทาง 1 ไฟล์ท

เลือกรอบเดินทาง